Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Getuigenissen

Christel

Blij dat ik een steentje kan bijdragen

Met de komst van de Persoonsvolgende Financiering, een veranderend zorglandschap én het toenemend belang van extra financiële middelen voelden we de noodzaak om een PR verantwoordelijke in dienst te nemen. Het is immers van groot belang dat onze Witte Mol goed op de kaart gezet wordt, op een positieve manier naar buiten komt om zo mensen en middelen aan te trekken die we hard nodig hebben om goede zorg te kunnen blijven bieden. We laten Christel aan het woord die sinds half juni deze taak op zich neemt.


Kan je in het kort vertellen wat de inhoud van jouw functie is?

Er zijn verschillende domeinen waarop ik actief ben. Over het algemeen kan je zeggen dat ik een coördinerende rol heb met betrekking tot de steunacties, sponsoringsprojecten en fondsenwerving. Dit zijn de 3 grote pijlers waarop mijn functie geënt is. Daarnaast ben ik nog bezig met het vrijwilligersbeleid, zorgen dat bezoekers en vrijwilligers op een warme manier ontvangen worden.
Als PR medewerker doe ik ook aan interne en externe merknaambepaling (corporate branding). Met andere woorden: hoe zetten we De Witte Mol op een positieve manier op de kaart en maken we onszelf bekend.


Waar ben je op dit moment het meest mee bezig geweest? 


Het grootste deel van mijn tijd is tot hiertoe gegaan naar het vrijwilligerswerk. Op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers neemt heel wat tijd in beslag. In het begin werd ik hier heel goed in ondersteund door Carine Lijen. Wanneer er nieuwe vrijwilligers zijn, vind ik het belangrijk dat ze zich goed voelen in De Witte Mol, dat ze zich hier thuis voelen en weten dat ze één van ons zijn. Ik wil hen heel erg het gevoel geven dat ze erbij horen. Ik merk dat mensen dit waarderen en zich op die manier ook binden aan De Witte Mol. Ik zie hier in een win-win.


Waar zie je op dit moment al resultaten?

De laatste maanden hebben we heel wat nieuwe vrijwilligers aangetrokken en zie ik dat zorggebruikers heel tevreden zijn met hun vrijwilligers. Dit is inclusie voor beide partijen. De “buitenwereld” wordt binnen De Witte Mol gebracht en onze zorggebruikers komen al eens sneller “buiten”. Op dit moment loopt dit domein als een trein. Ik wil er wel alert op blijven dat we ook op dit vlak vernieuwend blijven.


Waar haal je zelf het meeste voldoening uit?

Het hele pakket geeft me wel voldoening, er springt niet echt iets uit. De Witte Mol naar buiten brengen via berichten op LinkedIn vind ik zeer boeiend én belangrijk.

Wat de acties van De Witte Mol betreft is het een hele uitdaging om mee te draaien in een zeer goed geoliede machine en daar mijn weg in te vinden. Elke actie die nu op mijn pad komt moet ik nog leren kennen en ik merk dat het soms kunst – en vliegwerk is om deze te organiseren met de (beperkte) middelen die we hebben.
Ik merk wel dat ik werk wil maken van vernieuwing en dat ik dit pas kan doen wanneer ik alles en iedereen op De Witte
Mol wat ken.


Wat zou je graag in de toekomst verwezenlijkt zien?

In de toekomst zou ik graag zien dat de naambekendheid van De Witte Mol groter wordt,
dat we ons ook op de kaart gezet hebben bij privé- bedrijven. Dit wil ik zeker doen onder de noemer van Stijn vzw zodat die ook inhoudelijk meer bekendheid krijgt. Ik vind het belangrijk dat mensen weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen, dat
buitenstaanders weten wat we doen, waarin we ons specialiseren, wat onze missie en visie is en wat onze toekomstplannen zijn.
Het stukje fundraising is tot op heden wat op de achtergrond gebleven. Hier wil ik me in de toekomst ook meer op toeleggen. Op dit moment hebben we verschillende projecten lopen. We houden je hierover verder op de hoogte via onze sociale media en andere kanalen.
Volgend jaar kleurt De Witte Mol zilver en vieren we ons 25 jarig bestaan.
Ik hoop dit samen met collega’s te kunnen samenvatten met een terugblik op de afgelopen 25 jaar en een vooruitblik op de komende jaren!