Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Bouwprojecten

Bouwproject in opbouw voor zorggebruikers met bijzondere gedragsnoden.

Het is belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning vinden die aangepast is aan hun vraag en noden. We gaan dan ook voortdurend op zoek naar welke noden er zijn in het zorgaanbod. De Witte Mol speelt hierop in door een nieuw project te starten waarmee we trachten in te spelen op de specifieke noden van mensen met een ernstig verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag.

In dit project gaan we zorggebruikers met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag ondersteunen. Er zal plaats zijn voor 18 zorggebruikers.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze doelgroep, werd er voor dit nieuwe project gekozen om de samenstelling van de groepen kleinschalig te houden. Het geheel wordt onderverdeeld in drie subgroepen waarin telkens zes zorggebruikers zullen wonen. Door de hoge ondersteuningsnood van deze doelgroep worden de subgroepen ook nauw aan elkaar verbonden om een vlotte overkoepelende samenwerking te kunnen organiseren. 

In het gebouw worden ook gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Elke subgroep heeft een eigen leefruimte en terras met tuin. In het gebouw wordt een ruime badkamer voorzien voor therapeutische doeleinden.           

Het netwerk van de zorggebruiker is een belangrijke partner. We hechten belang aan hun rol en willen ruimte geven aan hun betrokkenheid. We willen hen zoveel mogelijk betrekken en hen versterken.

Vraag meer info aan onze expert zorg