Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Een naam geeft betekenis. En dat is precies wat we met project X-act willen doen: van betekenis zijn.
X staat voor X-factor, want die hebben we allemaal!  Act' staat voor activiteit, want dit is de manier waarop we jongeren willen bereiken en verbinden met elkaar.
MOL_X-act (4).jpg

X-act is een nieuw jongerenproject, gericht op jongeren met ASS en een (rand)normale begaafdheid. De puberteit en de transitie naar volwassenheid zijn een cruciaal moment in de ontwikkeling. De uitdagingen en verwachtingen in het dagelijkse leven worden groter. Voor deze doelgroep is het vaak moeilijk om zich thuis te voelen in deze maatschappij. Wij willen hierbij helpen.
 We gaan in dit project samen met de jongere(n) op zoek naar activiteiten die bij hen passen. Dit doen we door het organiseren van ontmoetingsdagen/- avonden, waarbij wij, vanuit De Witte Mol en De Schakel, zorgen voor een tof aanbod. Ook gaan we 1-op-1 (thuisbegeleiding) met de jongere en zijn netwerk aan de slag om de hindernissen in het
dagelijks leven te overwinnen. 

Begeleiding en activiteiten voor mensen met een x-factor

MOL_x-act.png

Samen kunnen we veel meer dan alleen. De Witte Mol en De Schakel vzw werken samen om dit mooie project vorm te geven. Begeleiders met ruime kennis en ervaring in het werkveld

De Witte Mol en De Schakel wensen met dit initiatief samen zorg te dragen voor de jongere en zijn/haar netwerk (ouders, school, CLB, Vector, … ).
 Onze gemeentes Mol en Balen denken mee over logistieke ondersteuning en willen samen werken om hun reeds bestaand aanbod (Grabbelpas, sportclub, jeugdwerking,...) via gerichte vorming en ondersteuning te verbreden naar jongeren met een ASS-problematiek. Inclusief werken zal dan ook de basis zijn voor deze werking.

VOOR WIE?

Jongeren (12-25 jaar)met: (een vermoeden van) ASS (rand)normale begaafdheid. Wonende in de regio BALDEMORE, Balen, Dessel, Mol en Retie.

WAT BIEDEN WE?

  • Gesprekken en individuele trajecten (mobiele en ambulante begeleiding)
  • Activiteiten om te ontspannen, te knutselen, te leren, …
  • Ontmoetingsdagen tijdens schoolvakanties en op woensdagnamiddag
  • Kleine groepen
  • Vaste begeleiding
  • Vooraf kennismaking en multidisciplinair overleg

WAAR GAAT HET DOOR EN DOOR WIE?

Regio Balen-Mol op verschillende locaties afhankelijk van de activiteit.   

MOL_X-act (6).jpg

Aanvraagformulier X-act

Ik wil graag onderstaande persoon aanmelden:
Zet de zorggebruiker RHT punten in bij een andere organisatie?
Naar welk aanbod ben je opzoek?

Downloads

MOL_Flyer X-Act.pdf 2.69 MB
Download