Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over ons

Missie & Visie

DE WITTE MOL … 

WAAR BIJZONDER GEWOON IS

De Witte Mol ondersteunt mensen met een beperking die een intensieve vorm van opvang en begeleiding nodig hebben. We bezitten hiervoor de nodige expertise.

Geluk staat centraal voor zowel zorggebruikers, medewerkers, het sociaal netwerk als de organisatie.  De oude zegswijze “iemand een witte mol cadeau doen” betekent niet voor niets “iets bijzonders doen voor elkaar”!

Onze basishouding en basiszorg zijn hierop ten volle gericht. 

Vertrouwen is het fundament van de organisatie. Iedereen kan zichzelf zijn. We waarderen elk individu. We gaan op een positieve en gelijkwaardige manier met elkaar om. Humor is hierin belangrijk.

We stellen ons kwetsbaar op en spreken open uit wat ons bezighoudt. We luisteren naar elkaar en reageren begripvol. 

De zorggebruiker kan in een sfeer van veiligheid en geborgenheid rekenen op liefdevolle verzorging, lekkere maaltijden, activiteiten op maat en een goede nachtrust. Dit creëert dagelijks een heerlijk thuisgevoel.

Om deze kwalitatief goede zorg te bieden bezitten onze medewerkers de nodige dosis engagement en passie. Ze staan op een onvoorwaardelijke wijze in relatie tot de zorggebruiker.

Alle zorggebruikers en medewerkers hebben talenten en worden gestimuleerd tot groei. Samen zoeken we naar doelen om na te streven. We stellen ons flexibel op bij veranderende noden. Hierbij vertrekken we steeds vanuit mogelijkheden, hanteren een open blik en proberen uit. Daarbij maken we ook tijd voor kleine dingen. 

Dit alles doen we in verbondenheid met elkaar en met vrijwilligers en organisaties uit onze ruimere omgeving. We treden actief naar buiten en werken samen binnen het netwerk van vzw Stijn. 

 

Om onze krachtige visie levendiger te maken hebben we een Kompas opgesteld voor De Witte Mol. Dit zijn 9 leidende principes die je kan zien als een soort leefregels binnen onze organisatie. De 9 principes wijzen ons de weg naar goede zorg. Centraal staan uiteraard onze Zorggebruikers. Daarrond vind je principes die we nastreven binnen De Witte Mol.