Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Steun ons

Vrije gift

Jaarlijks organiseert De Witte Mol verschillende opbrengst activiteiten. 
Denk maar aan De Witte Mol feesten, De Witte Mol fietst, wijnproeverij, …

Covid-19 zorgde ervoor dat we niets van dit alles konden laten doorgaan. 
Uiteraard heeft dit een financiële impact om onze organisatie. 
Om deze impact te verkleinen heeft de overheid onderstaande beslist:

Voor giften gedaan in 2021 hebt u recht op een belastingvermindering 
van 60 % van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar
 

IBAN BE03 4133 1304 1184
BIC KREDBEBB

De Witte Mol, maakt deel uit van vzw Stijn
BE 0439.452.461
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt
www.stijn.be - info@stijn.be