Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Werken bij ons

Vacature leefgroepbegeleider basale cluster

Zorg jij graag voor anderen? Lees dan zeker deze vacature!

Indiensttreding: 13/05/2022 De Witte Mol

Vereisten

Je hebt een diploma secundair onderwijs, een graduaat (HBO5-opleiding) of een bachelor waarmee je aan de slag kan gaan als leefgroepbegeleider: jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, orthopedagogie, gezinswetenschappen,… Daarnaast heb je een groot hart voor mensen met een beperking. 

Vooropgestelde kerncompetenties

 • Respectvol en hartelijk omgaan met mensen met (of zonder) handicap
 • Geëngageerd
 • Open communicatie
 • Betrouwbaar en integer
 • Leerbereid

Functie-specifieke competenties

 • Empathisch en inlevend
 • Samenwerken
 • Evenwichtig
 • Flexibel
 • Initiatief

Aanbod

We bieden je allereerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na vier maanden word je geëvalueerd. Is deze evaluatie gunstig, dan kan er aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden worden voor minimum 25 uur. Je werkt in een variabel systeem, met weekenddiensten. De werkuren situeren zich tussen 7 en 22 uur. 

Je wedde wordt berekend volgens de wettelijke barema’s van PC 319.01, afhankelijk van je behaalde diploma. Wanneer je met de fiets komt werken, dan kan je genieten van een fietsvergoeding. Ook bieden we je de nodige opleidingsmogelijkheden en ontplooiingsmogelijkheden, om je te kunnen ontwikkelen in onze organisatie die momenteel volop in ontwikkeling is. 

Takenpakket

Als opvoeder bied je onze zorggebruikers de nodige assistentie bij het wonen en leven. Je zorgt mee voor een evenwichtige daginvulling voor elke zorggebruiker en voor een duidelijke en eerlijke informatieoverdracht naar collega’s, familie, stagiairs, vrijwilligers,… Als opvoeder ben je mee verantwoordelijk voor een vlotte en goed georganiseerde en veilige dagelijkse werking.  

Hoe solliciteren?

Bezorg je kandidaatstelling met een duidelijk cv en een motivatiebrief aan De Witte Mol, Galbergen 21 2400 Mol,  of via vacature@mol.stijn.be of via onderstaand formulier

Bijkomende inlichtingen: het volledige functieprofiel van deze functie kan je opvragen via info@mol.stijn.be of kan je telefonisch verkrijgen via het nummer 014 34 63 70.

Over ons

De Witte Mol is een dienstencentrum voor mensen met een ernstig meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). We zorgen voor de opvang en begeleiding en willen hen een zo gelukkig mogelijk leven laten leiden. We streven hierbij voortdurend naar een betere zorg op maat. In onze dynamische organisatie staan dialoog en respect centraal.

We kennen in onze organisatie een clusterwerking, met als kernopdracht het werken rond de zorggebruikers. Onze vier clusters zijn:

 • een cluster waarin gestreefd wordt naar een evenwicht tussen activatie en rust, talenten van zorggebruikers worden ontdekt en worden verder ontwikkeld door een gevoel van thuiskomen, geborgenheid en veiligheid;
 • een basale cluster met een basale basishouding, tijd voor goede zorg (één-op-één, comfortzorg, medische zorg,…) en huiselijke accenten: samen wandelen, ontdekken van kleine signalen en een warme en veilige thuis creëren;
 • een cluster NAH waar gestreefd wordt naar integratie & inclusie en waar aan personen met een NAH kansen aangereikt worden om een leven uit te bouwen dat zo normaal is als mogelijk én zo speciaal is als nodig;
 • een cluster met gedragsgroepen (moeilijk verstaanbaar en grensoverschrijdend gedrag) waar er gewerkt wordt aan een thuisgevoel op maat, vertrekkend vanuit een veilige basisplaats waar zorggebruikers zich goed kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn.

Solliciteer

Interesse in deze job? Solliciteer nu online.

Stuur ons je sollicitatie via onderstaand formulier