Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Werken bij ons

Vacature leefgroepbegeleiding cluster AreNAH

Werk mee aan een warme thuis voor onze zorggebruikers

Indiensttreding: Zo snel mogelijk De Witte Mol

Vereisten

Je hebt een diploma secundair onderwijs, een graduaat (HBO5-opleiding) of een bachelor waarmee je aan de slag kan gaan als leefgroepbegeleider: jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, orthopedagogie, gezinswetenschappen,… Daarnaast heb je een groot hart voor mensen met een beperking. 

Vooropgestelde kerncompetenties

  • Respectvol en hartelijk omgaan met mensen met (of zonder) handicap
  • Geëngageerd
  • Open communicatie
  • Betrouwbaar en integer
  • Leerbereid

Functie-specifieke competenties

  • Empathisch en inlevend
  • Samenwerken
  • Evenwichtig
  • Flexibel
  • Initiatief

Aanbod

We bieden je allereerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimum 25u. Na vier maanden word je geëvalueerd. Is deze evaluatie gunstig, dan kan er aansluitend een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden worden voor minimum 25 uur. 

Je wedde wordt berekend volgens de wettelijke barema’s van PC 319.01. Wanneer je met de fiets komt werken, dan kan genieten van een fietsvergoeding. Ook bieden we je de nodige opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingskansen.
Je werkt in een variabel systeem, met weekenddiensten. De werkuren situeren zich tussen 7 en 22 uur

De Witte Mol is als organisatie volop in ontwikkeling. We evolueren in de richting van een zelfsturende organisatie, waar we trachten een open feedbackcultuur te ontwikkelen waarin we onze medewerkers uitnodigen om open te communiceren.
Daarnaast hechten we belang aan het inzetten van talenten. In dit hele veranderingsproces voorzien we voldoende ruimte voor ondersteuning door onze drie organisatiecoaches en onze coördinatoren.

Wanneer je bij ons aan de slag gaat, dan word je uitgenodigd om onze visie verder mee uit te bouwen. Je persoonlijke inbrengt wordt hierbij zeker gewaardeerd.

Takenpakket

Als leefgroepbegeleider geef je onze zorggebruikers de nodige assistentie bij het wonen en leven. Je zorgt mee voor een evenwichtige daginvulling voor elke zorggebruiker en voor een duidelijke en eerlijke informatieoverdracht naar collega’s, familie, stagiairs, vrijwilligers,… Als leefgroepbegeleider ben je mee verantwoordelijk voor een vlotte en goed georganiseerde en veilige dagelijkse werking.   

Solliciteren

Bezorg je kandidaatstelling met een duidelijk cv en een motivatiebrief aan dienstencentrum De Witte Mol, Galbergen 21 2400 Mol, via het sollicitatieformulier op onze website www.dewittemol.be of via vacaturemol@mol.stijn.be.

Bijkomende inlichtingen: het volledige functieprofiel van deze functie kan je opvragen via info@mol.stijn.be of kan je telefonisch verkrijgen via het nummer 014 34 63 70.

Over ons

De Witte Mol is een dienstencentrum voor mensen met een ernstig meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We zorgen voor de opvang en begeleiding en willen hen een zo gelukkig mogelijk leven laten leiden. We streven hierbij voortdurend naar een betere zorg op maat. In onze dynamische organisatie staan dialoog en respect centraal.

We kennen in onze organisatie een clusterwerking, met als kernopdracht het werken rond de zorggebruikers. Voor onze cluster NAH (cluster Arenah) zijn we op zoek naar een leefgroepbegeleider. In deze cluster wordt gestreefd naar integratie & inclusie, er worden aan personen met een NAH kansen aangereikt om een leven uit te bouwen dat zo normaal is als mogelijk én zo speciaal is als nodig.

 

Solliciteer

Interesse in deze job? Solliciteer nu online.

Stuur ons je sollicitatie via onderstaand formulier