Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Samenwerkingsverband met Tauzorg

De Witte Mol, Vzw De schakel (Balen), vzw Den Brand (Mol, Herentals), vzw MPI Oosterlo (Geel), vzw OpWeg (Herentals) en De Witte Mol bundelen hun krachten voor een nog sterker zorgaanbod.

01/08/2020

Er bestaan in de regio verschillende organisaties die zorg bieden aan personen met een beperking. Vele mensen zijn op zoek naar een geschikte plaats, maar kennen de verschillende doelgroepen en sterktes van de zorginstellingen niet. Daarom bundelt Tauzorg de krachten en heeft het de zorg binnen regio Zuiderkempen gecentraliseerd. 
Tauzorg is een samenwerkingsverband van de vijf zorgorganisaties in de regio.

Alle personen met een beperking (verstandelijke beperking, ASS, gedrags- en emotionele problemen, doven/ slechthorenden, blinden/slechtzienden,…) die wonen in de Zuiderkempen kunnen terecht met hun vraag bij Tauzorg.

De organisaties binnen Tau willen de volledige waaier van dienstverlening (wonen, dagondersteuning, werken, leren, vrije tijd,…) aanbieden die mensen met een beperking en hun netwerk nodig kunnen hebben. Tau zorgt ervoor dat jouw vraag op de juiste plaats terechtkomt in één van de 4 organisaties of als dit nuttig is, in een samenwerking tussen de organisaties. Naast individuele zorg, is er binnen Tauzorg natuurlijk ook aandacht voor kennisontwikkeling via vormingen of bijscholingen.

De Witte Mol is in Tauzorg gestapt om nauwer te kunnen samenwerken met collega zorgaanbieders.

 Drie doelstellingen van Tauzorg:

Zorg en dienstverlening zo sterk mogelijk maken met zorgcontinuïteit

De verschillende zorgaanbieders gaan samen bekijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er voor elke zorggebruiker aanbod op maat mogelijk is. Hiervoor komen de zorginstellingen die aangesloten zijn bij Tau regelmatig samen op 1 van de zorginstellingen. Ze sturen telkens 1 vertegenwoordiger per zorgaanbieder. Voor De Witte Mol sluit Carine Lijen aan bij de vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen steeds volgende thema’s aan bod.

Het gaat om een vorm van intervisie, waarbij de verschillende zorginstellingen bij elkaar gaan kijken hoe ze bepaalde punten aanpakken, bv. wetgeving, bijstand, … en dit gaan bespreken. Ook alle nieuwe aanmeldingen worden overlopen: kan de zorginstelling zelf het gepaste aanbod geven of moet er bij een andere voorziening te rade gegaan worden om het aanbod in te vullen. Hetzelfde geldt voor open plaatsen. Tauzorg wil graag een overzicht behouden over het aantal open plaatsen in de verschillende zorginstellingen. Zo kan er als een bepaalde zorgvraag gesteld wordt, meteen bekeken worden bij welke zorginstellingen met open plaatsen de vraag terecht kan komen. Verder nemen de verschillende partners van Tauzorg ook samen deel aan beurzen, om de geclusterde zorg ook op deze manier naar buiten te brengen.

Om de zorgcontinuïteit te garanderen, is communicatie zeer belangrijk. Als de zorg in de ene voorziening te zwaar is, dat de overstap naar een andere, meer aangepaste setting vlot kan gebeuren met natuurlijk een goede overdracht qua aanpak.

Verhogen van kennis en expertise

Hier gaat het over het uitwisselen van informatie op verschillende vlakken. Dit kan gaan van de soorten handicaps of een bepaalde aanpak: wie er in bepaalde handicaps/aanpak gespecialiseerd is en hoe deze informatie kan doorgegeven worden, bv. via een vorming. Er gebeuren op dit vlak ook al hele mooie dingen. Zo kon er bv. een zorggebruiker van Den Brand niet met hen op vakantie, maar heeft die zorggebruiker aangesloten bij De Schakel.

De efficiëntie verhogen

Bij deze doelstelling willen de zorginstellingen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk financiële middelen naar de zorg kunnen gaan, door middelen te bundelen. De directies van de verschillende zorginstellingen komen hiervoor maandelijks samen en streven naar een gezamenlijk aankoopbeleid, zonder hierbij te raken aan de identiteit van de aparte voorzieningen. Elk lid heeft een grote autonomie en mag zijn ding doen, maar er wordt wel naar elkaar en bij elkaar gekeken. Dit kan bv. op vlak van ICT gaan over een samenaankoop van computers, of een samenaankoop van een bus, maar evenzeer over de inzet van lokalen. Als De Schakel bijvoorbeeld een vergaderlokaal nodig heeft, maar er op hun voorziening geen ruimte is, dat ze dan kosteloos mogen vergaderen in het lokaal van een andere aangesloten zorginstelling.

Een mooi voorbeeld van een reeds bestaande samenwerking, kan je hieronder lezen:

De witte Mol en vzw De Schakel wonen gemeenschappelijk:

De Witte Mol werkt sinds kort samen met vzw De Schakel via het project De Anjers in Balen. Zorggebruikers van beide instellingen wonen in hetzelfde gebouw en hebben regelmatig contact met elkaar. Er is een gezamenlijke ruimte voorzien in het gebouw, waar ze samen iets kunnen drinken en een babbeltje slaan. Niet alleen de zorggebruikers ‘leven’ samen, maar ook het personeel van beide instellingen bundelt de krachten. 

Zo voorziet De Witte Mol bijvoorbeeld dat er een personeelslid aanwezig is tijdens de nacht, zodat zowel zorggebruikers van De Witte Mol als van De Schakel beroep op hen kunnen doen. De Schakel stelt op zijn beurt het dagbestedingsaanbod open voor zorggebruikers van De Witte Mol. Het personeel van De Schakel kwam hun aanbod voorstellen op een bewonersvergadering van de zorggebruikers van De Witte Mol, die op de Anjers verblijven. 

Elke werkdag staat er zowel in de voormiddag als in de namiddag een activiteit gepland. Zo kunnen de zorggebruikers van De Anjers samen aan yoga doen, knutselen, winkelen, gezelschapsspelletjes doen, wandelen of expressie. Deelnemen is geheel vrijblijvend, maar je moet je wel vooraf inschrijven, want volzet is volzet.