Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Ons zorgaanbod

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een laagdrempelige ondersteuning voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking. 

RTH is er voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning. Je hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Rechtstreeks toegankelijke hulp die wij in De Witte Mol aanbieden voor  kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking zijn: 

  1. Individuele begeleidingen ( mobiel en ambulant)
  2. Dagopvang
  3. Verblijf
  4. Outreach

Je kan deze verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren. 

Wij luisteren naar je vraag en kijken hoe wij een aanbod kunnen bieden op uw maat.

Enkele voorbeelden : 

Kan je extra ondersteuning gebruiken in de opvoedingssituatie, bij de communicatie, tijdens activiteiten … dan kan je gebruik maken van onze begeleiding.

Thomas gaat naar school, maar volgt elke week logopedie in De Witte Mol om SMOG-gebaren aan te leren en te onderhouden

Als gezin heb je vragen hoe je beter kan omgaan met je kind met autisme. Een opvoeder komt observeren in je gezin en geeft je nuttige tips.

Dagopvang omvat de ondersteuning overdag. Je kan hiervan gebruik maken tijdens de week en in het weekend. Je kan ook halve dagen komen. Voor de dagopvang sluit je aan bij één van onze leefgroepen die het best aansluit bij je zorgnoden.

Marie woont thuis bij haar man. Twee dagen per week sluit ze aan bij een leefgroep van De Witte Mol. Zo wordt haar familie even ontlast van de zorg voor Marie.

Jef gaat naar het type 2 onderwijs, maar de schoolvakanties zijn voor het gezin moeilijk te overbruggen. Jef komt tijdens de schoolvakanties naar de dagopvang voor onze minderjarige kinderen en/ of jongeren.

Verblijf is een overnachting tijdens de week of in het weekend waarbij we je ook ‘s avonds en ’s ochtends ondersteunen.  Krijg je de weekends, weekdagen en/of de vakanties soms niet gepast ingevuld, dan kan je gebruik maken van onze dagopvang in combinatie met verblijf.

Seppe komt tijdens de schoolvakanties en in de weekends regelmatig ‘logeren’ in De Witte Mol.

Het gezin van Jan wil eens op adem komen en boekt een vakantie met het gezin. Jan komt gedurende die tijd logeren in De Witte Mol.

Outreach voor professionelen
Rechtstreeks toegankelijke hulp kan ook een belangrijke bijdrage leveren voor meer inclusieve trajecten die mee opgezet worden door hulpverleners of ondersteuners. 

Via mobiele en ambulante outreach kunnen wij onze kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten.

Vraag meer info aan onze expert zorg