Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Ons zorgaanbod

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreekse toegankelijke Hulp (RTH) is een laagdrempelige ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking.  Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor mensen die nood hebben aan beperkte, handicap specifieke ondersteuning. 

Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

MOL_DrieKoningenviering (13).JPG

Wat wij aanbieden via rechtstreeks toegankelijke (RTH)

Individuele begeleidingen: extra ondersteuning in de opvoedingssituatie, bij communicatie of voor activiteiten. Deze begeleidingen kunnen plaats vinden in De Witte Mol, thuis, op school,....

Voorbeeld: Thomas gaat naar school, maar volgt elke week logopedie in De Witte Mol om SMOG-gebaren aan te leren en te onderhouden.

Dagopvang: ondersteuning overdag. Je kan hiervan gebruik maken tijdens de week en in het weekend. Je kan ook halve dagen komen.

Voorbeeld: Marie woont thuis bij haar man. Twee dagen per week sluit ze aan bij een leefgroep van De Witte Mol. zo wordt haar familie even ontlast van de zorg voor Marie.

Verblijf: is een overnachting tijdens de week of in het weekend waarbij we je ook ’s avonds en ’s ochtends ondersteunen. Je kan dagopvang ook combineren met verblijf.

Voorbeeld: Het gezin van Jan wil eens op adem komen en boekt een vakantie met het gezin. Jan komt gedurende die tijd logeren in De witte Mol.

Outreach: via ambulante en mobiele outreach kunnen wij onze kennis overdragen naar een groep van minimaal 3 ondersteuners die behoefte hebben aan specifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen van hun cliënten.

Het is mogelijk om begeleidingen, dagopvang en verblijf te combineren. Zo beiden wij zorg op maat. 

an en.jpeg

Pilootproject X-act: de X staat voor X-factor, want die hebben we allemaal! 'Act' staat voor activiteit, want dit is de manier waarop we jongeren willen bereiken en verbinden met elkaar. X-act is een nieuw jongerenproject, gericht op jongeren met ASS en een (rand)normale begaafdheid.  

We gaan in dit project samen met de jongeren op zoek naar activiteiten die bij hen passen. Dit doen we door het organiseren van ontmoetingsdagen en -avonden, waar bij in samenwerking met de Schakel zorgen voor een tof aanbod. Ook gaan wij 1 op 1 met de jongeren aan de slag om hindernissen in het dagelijkse leven te overwinnen. 

Aanvraagformulier RTH

Ik wil graag onderstaande persoon aanmelden:
Zet de zorggebruiker RHT punten in bij een andere organisatie?
Naar welk aanbod ben je opzoek?